Vi omnämns i media!

Omväxling och bredd i personligt bemanningsföretag

Linda Nordenberg, HR-chef på Zemrete.

Oavsett om man är alldeles nyutexaminerad eller erfaren specialistsjuksköterska erbjuder Zemrete ett brett register av bemanningsuppdrag som skräddarsys för varje individ. Att vara lyhörd för medarbetarnas behov är en ledstjärna och genomsyrar verksamheten.

Zemrete arbetar med både rekrytering av sjuksköterskor och läkare och bemanning för alla typer av vårdtjänster. Företaget har en bred kundbas och samarbetar med såväl privata vårdgivare som landsting, kommuner och försäkringsbolag. Sjuksköterskor utgör kärnan i bemanningsuppdragen och idag samarbetar man med ett hundratal sjuksköterskor, som antingen är anställda eller egenföretagare och konsulter.
– En stor fördel med Zemrete är att vi inte är nischade utan kan erbjuda enorm omväxling och utvecklingsmöjligheter inom så många olika områden. Våra sjuksköterskor har möjlighet att testa helt nya uppgifter, eller att fördjupa sig inom något specialområde. Vi kan också erbjuda många olika uppdrag inom mer administrativa tjänster och är stora på exempelvis vårdplanering, säger HR-chef Linda Nordenberg.

Personlig relation
Zemrete är ett litet, ungt bolag, som grundades för fem år sedan och har fem anställda på kontoret. Företaget har en starkt uttalad företagsfilosofi, där grundvärderingarna är omtanke, trygghet, kvalitet och tillgänglighet. Tack vare storleken kan man utveckla en personlig relation till var och en av sina medarbetare. Sjuksköterskorna handplockas till uppdragen utifrån deras egna önskemål och det sker en mycket noggrann matchning så att både kunden och medarbetaren ska vara helt nöjda.
– Vi försöker alltid leverera på en förfrågan, men det är inte leverans till varje pris som gäller. Det viktiga är att uppdraget verkligen ska passa medarbetaren. Våra sjuksköterskor är så mycket mer än enbart sin formella kompetens, de personliga egenskaperna och behoven är avgörande. Efter ett bemanningsuppdrag följer vi sedan alltid upp med personliga samtal för att se hur det har gått, berättar Linda Nordenberg.
– Vi vinnlägger oss om att kunna hitta lösningar som passar den livsfas som en enskild sjuksköterska befinner sig i, så att vi kan tillgodose såväl privata som professionella önskemål.

Bra villkor
Sjuksköterskor är en eftertraktad grupp och det finns ett starkt sug efter både grundutbildade och specialistutbildade. Zemrete erbjuder inte bara omväxling och skräddarsydda lösningar, företaget har också mycket konkurrenskraftiga löner och övriga villkor.
– Här finns både trygghet och frihet, betonar Linda Nordenberg.
Ett kvitto på att Zemrete lyckas matcha rätt konsult med rätt kund är att bemanningsuppdrag ofta slutar med en rekrytering, berättar hon.
– Vi för en ständig diskussion både internt och externt om vad som utgör bra vård och varför man jobbar inom vården. Det är mycket roligt att vi så ofta får bekräftat att vi gör ett bra jobb.

(Här kan du läsa artikel http://sjukskoterskekarriar.se/foretagspresentation/omvaxling-och-bredd-i-personligt-bemanningsforetag/ )

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor